Zimowe odśnieżanie


Odśnieżanie to nieodłączny elementem zimowej aury, który jest bardzo czasochłonny i uciążliwy. Dlatego nasza firma chętnie pomoże Państwu w odśnieżaniu dróg, chodników, parkingów oraz posesji.

Od wielu lat zajmujemy się profesjonalną obsługą w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni.

Nasze prace w tym zakresie prowadzimy z niezwykłą starannością oraz dokładnością, tak aby zagwarantować pieszym oraz pojazdom maksimum bezpieczeństwa.

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem: unimog, ciągniki, pojazdy wyposażone w pługi i posypywarki. Ponadto, nasi pracownicy są odpowiednio wykwalifikowani, co gwarantuje profesjonalną obsługę każdego zlecenia. Oferujemy następujące usługi: Odśnieżanie dróg, chodników, parkingów oraz posesji.


Odśnieżanie, a uszorstnianie

Oba pojęcia są związane z zimowym odśnieżaniem dróg, lecz oznaczają dwa odmienne procesy. Odśnieżanie polega na spychaniu lub wyrzucaniu zalegającego śniegu poza obrys jezdni. Z kolei uszorstnianie, zwane także posypywaniem, to nic innego jak pokrywanie nawierzchni jezdni materiałem uszorstniającym (piasek, żwir, solanka drogowa) w celu zwiększenia przyczepności opon pojazdów mechanicznych do nawierzchni drogi


Zakres usług zimowych

Zakres usług świadczonych w ramach utrzymania dróg zimą obejmuje:

  • odśnieżanie,
  • usuwanie pokrywy lodowej
  • zapobieganie ponownemu oblodzeniu
  • zapewniamy monitoring stanu dróg i krótkie czasy reakcji na zdarzenia atmosferyczne

Odśnieżamy również parkingi, place i inne przestrzenie publiczne. Stosujemy lemiesze gumowe, które nie uszkadzają odśnieżanej powierzchni. 


Do kogo skierowana jest nasza oferta

Oferujemy współpracę:

  • zarządcom dróg publicznych
  • zakładom przemysłowym
  • firmom i sklepom
  • spółdzielniom mieszkaniowym
  • inwestorom prywatnym