Projekty organizacji ruchu drogowego


BiG PROJEKT kompleksowo zajmuje się przygotowaniem projektów drogowych oraz organizacji ruchu tymczasowego, jak i stałego łącznie z pozyskaniem stosownych uzgodnień, decyzji i pozwoleń.

Dzięki naszym kwalifikacją opracujemy dla Państwa nawet najbardziej wymagający projekt.

Indywidualny charakter naszych usług przekłada się na wymierne korzyści Inwestorów w wymiarze finansowym, oszczędności czasu oraz maksymalnej funkcjonalności realizowanych projektów koncepcyjnych.

Systematycznie monitorujemy przepisy i normy prawne oraz na bieżąco aktualizujemy naszą wiedzę dotyczącą wymagań technicznych dostosowując się do najwyższych europejskich standardów.

Oznakowanie docelowe i tymczasowe

Wszystkie projekty realizujemy rzetelnie, sprawnie i terminowo – zawsze zgodnie z przyjętym harmonogramem prac oraz najwyższymi standardami prac w wymiarze koncepcyjnym, logistycznym oraz wykonawczym.

Wykonujemy projekty oznakowania tymczasowego jak również, co jest bardzo korzystne, wypożyczamy oznakowania na czas prowadzenia prac drogowych. Współpracujemy z wieloma dużymi firmami zajmującymi się produkcją oznakowania, dzięki czemu możemy realizować duże projekty.

Nabyte doświadczenie w ośmioletniej pracy przy oznakowaniu dróg jest gwarancją rzetelności. Pomagamy dokonać wyboru najkorzystniejszego rozwiązania, które jest nie tylko zgodne z obowiązującymi przepisami, ale również korzystne pod względem finansowym.


Docelowa organizacja ruchu

Stała organizacja ruchu jest organizacją docelową, która obowiązuje w danym miejscu na co dzień (z wyłączeniem okresowych robót drogowych). Przed wdrożeniem takiej organizacji konieczne jest wykonanie i zatwierdzenie jej planu. 

Zarządcy drogi często korzystają w takich przypadkach z naszych usług. Celem jest tutaj zawsze stworzenie takiej organizacji ruchu, by była ona zgodna z zasadami bezpieczeństwa, jednoznaczna, a także by ułatwiała ruch i nie powodowała jego tamowania. Projekt stałej organizacji ruchu musi być dokładny, tak żeby firma, która zajmie się jego wdrażaniem, wiedziała dokładnie, jaki zakres prac ma wykonać.

Zapewniamy profesjonalną oraz kompleksową obsługę w przedmiocie stałej organizacji ruchu. Wykonujemy oraz wdrażamy projekty docelowego oznakowania pionowego oraz poziomego cienkowarstwowego, grubowarstwowego (masa chemoutwardzalna) – gładkiego i strukturalnego.

Świadczymy również usługi w zakresie projektowania i wdrażania organizacji ruchu na drogach wewnętrznych i osiedlach mieszkaniowych.

Projekt należy oczywiście także zatwierdzić i dopiero po zatwierdzeniu można przystąpić do prac polegających na montażu oznakowania pionowego i poziomego oraz ewentualnej sygnalizacji świetlnej.


Tymczasowa organizacja ruchu

W ramach czasowej organizacji ruchu wykonujemy projekty mające na celu zabezpieczanie awarii nawierzchni, systemów wodno-kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych w pasie drogowym.

W zakresie czasowej organizacji ruchu oferujemy utrzymanie oznakowania zarówno pionowego jak również poziomego w stanie zapewniającym bezpieczeństwo użytkownikom drogi i zgodnym z dokumentacją projektową, która została zatwierdzona przez odpowiednie organy.

Świadczymy usługi na wszystkich kategoriach dróg (prywatne, gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe, ekspresowe i autostrady)