Wykaszanie trawników


Dbałość o tereny zielone, wiąże się z estetyką przebiegających nawierzchni, terenów utwardzonych jak i elementów architektury krajobrazu.

Wśród naszych usług znajdą Państwo szeroki zakres prac związanych z koszeniem różnego rodzaju terenów.  W ramach swoich usług oferujemy:

  • koszenie nieużytków, poboczy dróg, rowów, skarp z zarośli
  • doprowadzanie łąk do kultury rolnej,
  • wykaszanie łąk, nieużytków rolnych, sadów pod dopłaty UE z rozdrobnieniem pokosu,
  • koszenie wałów przeciwpowodziowych.

Nasze usługi wykaszania kierujemy głównie do firm, instytucji, gmin oraz osób prywatnych.


Sprzęt

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu na wykonywane przez nas usługi, staramy się je dopasowywać do potrzeb każdego klienta. Posiadamy odpowiedni sprzęt (kosiarki bijakowe, spalinowe i ręczne) dzięki, któremu wykaszanie dużych powierzchni traw nie stanowi problemu.  

Kosiarki bijakowe – mulczery przeznaczone są do prac związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej, zieleni miejskiej oraz sadów. Maszyny tego typu stosowane są do koszenia trawy, zarośli, drobnych krzaków i ścinania chwastów na terenach niezagospodarowanych z zamiarem pozostawienia pokosu. Szczególnie przydatne są do koszenia poboczy dróg, rowów przydrożnych, oraz skarp i przeciwskarp. Mulczery mają za zadanie skosić trawę i odpowiednio rozdrobnioną rozrzucić równo po całej skoszonej powierzchni. Pozwala to na uzyskanie naturalnego pokosu, mineralizację resztek roślinnych i ponowne wprowadzenie ich do gleby.

Kosiarko-rozdrabniarka idealnie nadającą się do wykaszania rowów, terenów zielonych, nieużytków rolnych, przejazdów w sadach, a także poboczy przy drogach i innych terenów niezagospodarowanych. Kosiarka ta doskonale kosi i rozdrabnia trawę, drobne zarośla, trzcinę. Szerokość robocza kosiarki wynosi 160cm, zaś ramię pozwala dopasować ją do profilu terenu. Wysokość cięcia regulowana jest na wale. Klepisko rozdrabniacza pozwala na wydajne i szybkie rozdrabnianie. 

Cena za wykonane usługi ustalana jest indywidualnie.


Ścinka drzew

Nasi pracownicy posiadają kwalifikacje do usuwania drzew w trudno dostępnych miejscach. Posiadamy ciężki sprzęt, który zapewnia bezpieczeństwo wykonywanej usługi nawet w zwartej zabudowie, oferujemy Państwu:

  • usuwanie całych drzew,
  • usuwanie spróchniałych/uszkodzonych fragmentów drzew,
  • zrębkowanie gałęzi,
  • frezowanie i karczowanie pni.