Poprawa bezpieczeństwa na drogach, dostępności i stanu technicznego infrastruktury drogowej to priorytety Zarządu Dróg Miejskich. Dlatego co roku remontujemy i przebudowujemy kolejne kilometry ulic, odnawiamy chodniki oraz wyznaczamy nowe drogi dla rowerów. Do tego dochodzą modernizacja oświetlenia i budowa nowych sygnalizacji.

Podstawowym zadaniem Zarządu Dróg Miejskich jest utrzymanie infrastruktury drogowej. Wiąże się to z modernizacjami i większymi przebudowami, jak również naprawami o mniejszej skali. Co roku remontujemy więc tysiące metrów kwadratowych nawierzchni jezdni oraz chodników. W wielu przypadkach obok układania nowego asfaltu czy płyt chodnikowych rozbieramy zbędny beton, aby posadzić w jego miejscu zieleń i tym samym dodać przestrzeni publicznej estetyki.

Remont ul. Paderewskiego