Od 1 września, na ul. Długiej, na odcinku od ul. Szlak do ul. Słowiańskiej, czyli w miejscu, w którym dochodzi do największej liczby zatrzymań komunikacji miejskiej, spowodowanych nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami, wprowadzona została strefa ograniczonego ruchu.


Nowa organizacja ruchu w znacznym stopniu poprawi punktualność i płynność ruchu komunikacji zbiorowej. Działania te wpisują się w podjętą w 2019 r. przez Radę Miasta Krakowa uchwałę w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zapewnienia przejezdności dla tramwajów.

Nowa organizacja ruchu od września